Blog - czyli wszystko o sprawności i zdrowiu

Megii Skłon Świdnica Trening

SILNA Wola – czy to wystarczy?

Czym jest SILNA WOLA? To dość popularne zagadnienie, jednak bardzo abstrakcyjne. Na poziomie działania nie istnieje nic takiego jak silna wola. Choć można się pokusić

Read More »
Archiwa